Genuine Honda GX160 UT2 Con Rod.

Fits GX160 UT2 Engines only.